A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do szkoły podstawowej.

29.03.2017 20:26

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do szkoły podstawowej reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz Uchwała Nr XXVIII/380/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Dokumenty:

Uchwała Nr XXVIII 380 2017.pdf


Uchwała Nr XXVIII 378 2017.pdf


Zarządzenie 424 1514 17 - Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych.pdf


Ustawa Prawo oświatowe.pdf
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
75-679 Koszalin
ul. Jabłoniowa 23
tel. 94 345 88 80

e-mail: sekretariat@zs11.koszalin.pl
Zdjęcie jednostki