A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

X AMATORSKIE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE „UMIEM PŁYWAĆ!”

30.03.2014 21:50

 

umiem plywac
 

X AMATORSKIE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

„UMIEM PŁYWAĆ!”

 

Regulamin zawodów pływackich

 1. Cel zawodów:
 • Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

 

 1. Organizator
 • Zespół Szkół nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie
 • Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie

 

 1. Dane techniczne pływalni:
 • Długość: 25m
 • Ilość torów: 6
 • Temperatura wody: 28ºC

 

 1. Termin i miejsce zawodów:
 • Zawody odbędą się w dniu 11.04.2015 o godzinie 1000 na basenie ZOS Sp. z o. o. przy ul. Jedności 4 w Koszalinie, wejście od ul. Głowackiego.

 

 1. Uczestnictwo:
 • Do udziału w zawodach zapraszamy tylko drużyny szkolne. W zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2005 – 2002 (kl. III-VI SP) nie trenujące pływania w klubie lub szkole sportowej (nie posiadające licencji Polskiego Związku Pływackiego). Drużyna może liczyć maksymalnie 20 zawodników – uczniów jednej szkoły. Obowiązuje lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły. Każda drużyna ma swojego opiekuna.

 

 1. Przepisy techniczne:
 • Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje
  o przyznaniu miejsca. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach plus sztafeta.
 • Organizator ustala następujące konkurencje indywidualne:
 • rocznik 2004 i 2005 (i mł.): 25m st. dowolnym i 25m st. grzbietowym
 • rocznik 2003: 25m st. dowolnym i 25m st. klasycznym
 • rocznik 2002: 50m st. dowolnym i 50m st. klasycznym
 • Można startować tylko w jednej kategorii wiekowej. W sztafetach startują 2dz. i 2chł.
 • Tradycyjnie dodatkowo przeprowadzona będzie sztafeta z udziałem rodziców i ich dzieci. Planowany dystans: 4x25m. Skład 1 drużyny to dwie pary: rodzic + dziecko.
 • Do klasyfikacji drużynowej liczymy pierwszą szóstkę zawodników w każdej kategorii, według schematu: 1miejsce – 6pkt. 2 miejsce – 5pkt. ... 6 miejsce – 1pkt. Sztafety dzieci tak samo. Sztafet z udziałem rodziców i ich dzieci nie wliczamy do punktacji drużynowej.

 

 1. Nagrody:
 • Medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i roczniku.
 • Dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i roczniku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

 

 1. Zgłoszenie do zawodów:
 • Zgłoszenie z podaniem nazwy szkoły według wzoru poniżej prosimy przesłać na adres: darekkraj@wp.pl do dnia 8.04.2015r.

 

Lp

Nazwisko i imię

Rok ur.

Konkurencja

Czas

1

Wilk Anna

2002

50m st. klasycznym

50m st. dowolnym

0:55,14

0:41,10

 

 1. Program zawodów:

Godz.: 1000

 1. 25m st. grzb. dz. i chł.          kl. III i mł.
 2. 25m st. dow. dz. i chł.          kl. III i mł.
 3. 4x25m st. dow. – sztafeta mieszana kl. III

Dekoracje zawodników klas III-cich

Ok. godz.: 1030

 1. 25m st. grzb. dz. i chł.          kl. IV
 2. 25m st. dow. dz. i chł.          kl. IV
 3. 4x25m st. dow. – sztafeta mieszana kl. IV

Dekoracje zawodników klas IV-tych

 

Ok. godz.: 1100

 1. 25m st. klas. dz. i chł.           kl. V
 2. 25m st. dow. dz. i chł.          kl. V
 3. 4x25m st. dow. – sztafeta mieszana kl. V

Dekoracje zawodników klas V-tych

 

Ok. godz.: 1130

 1. 50m st. klas. dz. i chł.           kl. VI
 2. 50m st. dow. dz. i chł.          kl. VI
 3. 4x25m st. dow. – sztafeta mieszana kl. VI
 4. 4x25m st. dow. – sztafeta z udziałem rodziców i ich dzieci

Ok. godz.: 1215

Zakończenie zawodów i wręczenie pozostałych nagród

 1. Postanowienia końcowe:
  • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
  • Godz.: 915 – odprawa techniczna
  • Godz.: 930 – 945 – rozgrzewka
  • Godz.: 1000 – defilada i uroczyste otwarcie zawodów
  • Prosimy poinformować o ewentualnym rozstawieniu zawodnika na torze bocznym.
  • Opiekun jest zobowiązany do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w zawodach.
  • Listę zawodników – uczniów jednej szkoły – potwierdzoną przez dyrektora szkoły prosimy przekazać organizatorowi.
  • Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek
   w przebieralni a także na basenie w czasie trwania zawodów.

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela:

 • Dariusz Krajewski tel.: 602-217-220

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy

 

 

Archiwum 

IX AMATORSKIE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE
„UMIEM PŁYWAĆ!”

Zaproszenie na zawody pływackie UMIEM PŁYWAĆ 2014.pdf
 

PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ 2014.doc

Sprawozdanie UMIEM PŁYWAĆ 2014.doc

Drużynówka.pdf

wyniki SP 3 - wszystkie.docx
 

UP 2014 wyniki.pdf


Lista sponsorów do czytania.doc
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
75-679 Koszalin
ul. Jabłoniowa 23
tel. 94 345 88 80

e-mail: sekretariat@zs11.koszalin.pl
Zdjęcie jednostki